Iska Coaching – kindercoach Zutphen

Iska Coaching – Holistisch kinder- en jongerencoach Zutphen

Coaching Zutphen. Vanuit holistische basis voor kinderen, jongeren en hun ouders. Sinds 2010 is Ingrid Kuipers werkzaam als kindercoach met als speciaal aandachtsgebied hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en het begeleiden van ouders.* 

Praktijk Iska bestaat uit twee pijlers, Mens en Muziek. Aan de IJsselkade 8 voer ik mijn praktijk als Holistisch kinder- en jongerencoach en ben ik onderdeel van de organisatie Hart van Zutphen. Verder werk ik als musicus en docent met diverse koren en zangers in deze regio. Koor Cantari en Overdagkoor Zutphen zijn onderdeel van Iska.

Begeleiding op maat

“Ieder kind is uniek en vraagt om een passende begeleiding. Het beschikt over zijn eigen talenten en mogelijkheden die het kan (leren) inzetten om zichzelf te helpen.”

Werkend vanuit een holistische basis wordt er naar de diepere oorzaak van een probleem gezocht en komt het kind centraal te staan. Ouders spelen een grote rol in het leven van een kind en worden actief bij het traject betrokken.
Tijdens het coachen, besteed ik vooral aandacht aan de vaardigheden die al aanwezig zijn. Het kind en de ouder worden aangemoedigd om zijn/haar eigen oplossingen te zoeken. Op deze manier wordt het zelfvertrouwen versterkt.

Holistische werkwijze

Holisme betekent ‘heelheid’ en heeft veel raakvlakken met de antroposofie. De mens wordt gezien in zijn totaliteit, als een fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch wezen.
Werken vanuit een holistische basis betekent voor mij ook dat ik vooral kijk welke werkwijze(n) het beste aansluit(en) bij het kind en de ouders. Tekenen als communicatie hanteer ik daarbij als een van de terugkomende methodieken. De meeste kinderen communiceren liever via papier dan door te praten.

Samenwerking

Iska werkt sinds kort samen met speltherapeut Marlies Cohen (‘t Speelhuis Ruurlo). Coaching vanuit holistisch oogpunt sluit goed aan bij de speltherapie en biedt een goede oplossing om de wachttijd naar therapie te overbruggen.

Achtergrond Ingrid Kuipers

Als pianodocent (Docerend Musicus) heb ik 20 jaar lesgegeven aan muziekscholen in Nederland en Duitsland. Tegelijkertijd heb ik de studie koordirectie afgerond en diverse cursussen op het gebied van ensemble- en orkestdirectie gevolgd.

Van docent naar kindercoach: het kind centraal

Als pianodocent gaf ik les vanuit de interesse en mogelijkheden van het kind. Daarbij was het mijn doel om iedere leerling zo snel mogelijk zelfstandig muziek te leren maken.
Lesgeven bleek voor mij veel meer te zijn dan alleen muziek maken en onderwijzen. Door de 1 : 1 lessituatie ontstaat er makkelijk een vertrouwensband. Diverse kinderen vertelden over hun problemen thuis of op school. Ook met ouders ontstonden soms gesprekken omtrent de problemen van hun kind. Uit interesse en het gevoel te weinig kennis te hebben, ben ik mij verder gaan verdiepen. Via psychologie kwam ik vervolgens bij coaching terecht. Specialisaties kindercoaching en later jongerencoaching en ouderbegeleiding volgden.

Dankzij de problemen en onzekerheden waar ik als ouder tegenaan liep, heb ik mij verder verdiept in hoog-sensitiviteit, hoogbegaafdheid en faalangst. Het gevoel dat er nog steeds iets ontbrak, bracht me zeer recent bij de holistische variant van kindercoaching. De opleiding tot holistisch kindercoach heeft het pakket aan mogelijkheden en werkwijzen flink aangevuld. Daarbij geeft het, in tegenstelling tot de gewone vorm van kindercoaching, de ouders een belangrijke plaats in het coachproces.
Aan de samenwerking met de ouders hecht ik veel waarde omdat een kind m.i. niet los gezien kan worden van de ouders en de familie. Samen vormen we een team dat het kind centraal zet en zorgen we ervoor dat het weer goed in zijn/haar vel komt.

* Waar ouders staat, kan ook verzorgers worden gelezen.

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Iska Coaching
Naam ondernemer: Ingrid Kuipers
Komt uit: Zutphen
Tel.nr.: 06-18287234
E-mail: iskacoaching@gmail.com
Website: www.iskacoaching.nl

Social media:


 
 
 
 
 
OVERZICHT ZZP'ERS

Recensie plaatsen:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *