Coachingspraktijk “de Richting” – Loopbaan coach, levensloop coach Zutphen

Coaching bij levensloop(-baan) Zutphen en omgeving

Van loopbaancoach tot levensloopcoach. Willeke Wildeboer–Nijkamp biedt begeleiding bij vraagstukken op het gebied van levensloop, loopbaan, maar ook aan specifieke doelgroepen met betrekking tot chronische ziekte, ASS, ADHD en/of hersenletsel.
Met 1-op-1 coachgesprekken wordt de weg voor de juiste richting vrijgemaakt.

Willeke biedt coaching voor:

  • Levensvragen op het gebied van persoonlijke en/of werkgerelateerde doelen en loopbaan. Ze kijkt samen naar de voorwaarden die nodig zijn om uw doel te bereiken voor uzelf, voor uw gezin, voor werk en opleiding/studie.
  • Het begeleiden van een specifieke doelgroep bij vragen die voortkomen uit het omgaan met en/of het zelf hebben van een chronische ziekte, AD(H)D, ASS en/of NAH (niet aangeboren hersenletsel).
  • Voorlichting over ASS/ADHD. Deze coaching kan ook bestaan naast andere professionele hulpverlening en een aanvullende rol bieden. Onderling overleg hierover is (indien gewenst) altijd mogelijk.

Mantelzorg Coaching

Ook de naasten kunnen een vraag hebben over het omgaan met ziekte/veranderde mogelijkheden/beperkingen/handicaps en een mantelzorger van een kind zijn, een partner etc.

Hoe als ouder/verzorger om te gaan met een chronisch zieke partner/familielid/naaste in combinatie met gezinsleven, werk en vrije tijd, kan een onderwerp zijn van coaching. Het vraagt vaak veel energie, tijd, creativiteit, flexibiliteit en geduld om het zorgen voor een langere tijd vol te houden, zonder daarbij uzelf uit het oog te verliezen.
Op het gebied van levensloop en/of loopbaan kan Mantelzorg Coaching ook verheldering en ondersteuning bieden.

Kennis, werkervaring en ervaringsdeskundige

Willeke heeft ruime ervaring in de verschillende velden van de gezondheidszorg. Ze heeft o.a. de (post HBO) opleiding tot Coach gevolgd en is bij de NOBCO/EMCC aangesloten. Met deze kennis, gecombineerd met haar (bestaande en huidige) werkervaring, maar ook met haar ervaringsdeskundigheid heeft ze haar bedrijfsconcept ontwikkeld.

Het eerste gesprek is een intake van 45 tot 60 minuten. De locatie gaat in overleg: bij haar thuis, bij u thuis of elders.
Als de wens is dat uw naaste/betrokkene erbij aanwezig is, is dat vanzelfsprekend mogelijk.
Dan brengt ze samen uw vraag/vragen in kaart. Hierna kan u aangeven of een persoonlijk traject op maat van verschillende gesprekken van eveneens 45-60 minuten volgt. De frequentie van de gesprekken gaat in overleg.

Voor meer info en tarieven: bezoek gerust de website.

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Coachingspraktijk “de Richting”
Naam ondernemer: Willeke Wildeboer–Nijkamp
Komt uit: Zutphen
Tel.nr.: 06-10320911
E-mail: info@coachderichting.nl
Website: www.coachderichting.nl

 

OVERZICHT ZZP'ERS

Recensie plaatsen:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *