Privacy Policy ZZP Zutphen

Privacy Policy ZZP Zutphen 

Privacy- en cookiebeleid ZZP Zutphen
www.zzpzutphen.nl is onderdeel van ZZP Zutphen waarvan J.G.W. Cornegoor eigenaar is.
ZZP Zutphen respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers op www.zzpzutphen.nl.
Dit doet ZZP Zutphen onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet biedt.
Het moet voor jou als betrokkene inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. ZZP Zutphen draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld, dan wel gelijk worden verwijderd nadat datgeen is volbracht waarvoor de gegevens nodig waren.

De website van ZZP Zutphen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Persoonsgegevens die ZZP Zutphen verwerkt
Met betrekking tot het sluiten van een overeenkomst verwerkt ZZP Zutphen de volgende persoonsgegevens:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Factuuradres / adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– KvK-nummer
– Profielfoto

Verplichte informatie in formulieren om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’. De informatie uit niet-verplichte velden dient alleen voor een betere toelichting die ten goede komt van de dienst waar het formulier voor bedoeld is. Daarnaast worden overige informatie en gegevens verwerkt wanneer je dit actief aan ZZP Zutphen verstrekt.

Waarom ZZP Zutphen gegevens nodig heeft
ZZP Zutphen vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
ZZP Zutphen verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen;
– Om de desbetreffende goederen en diensten te kunnen leveren
– Het verzenden van de nieuwsbrief wanneer je je hiervoor hebt aangemeld
– Te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– Te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten / kosten
– Het afhandelen van je betaling
– ZZP Zutphen verwerkt ook persoonsgegevens als ZZP Zutphen hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een zakelijke factuur.

Hoe lang worden de gegevens bewaard
ZZP Zutphen zal je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen waarvoor je de gegevens hebt opgegeven en niet langer bewaren dan strikt daarvoor nodig is.
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt vanaf de datum waarop het lidmaatschap wordt opgeheven bedrijfsnaam, voor- en achternaam, factuuradres / adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer en profielfoto uit de computer en van de website verwijderd.
In het boekhoudprogramma en de administratiemap van ZZP Zutphen worden bedrijfsnaam, voor- en achternaam en factuuradres / adresgegevens, facturen en bankafschriften bewaard zolang ZZP Zutphen hier voor de belastingdienst toe verplicht is, dit is 7 jaar.

Delen met anderen
ZZP Zutphen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst / om de doelen te kunnen realiseren waarvoor je je gegevens hebt opgegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Verwerkers ZZP Zutphen
– AKSP (boekhoudkantoor)
– E-boekhouden (boekhoudprogramma)
– Laposta (nieuwbriefprogramma)
– Hosting2Go (hosting website)

Verwerkersovereenkomsten zijn aanwezig.

Google Analytics (voor analyse bezoekersaantallen website) is zo ingesteld dat er geen persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is zo ingesteld dat het IP-adres wordt geanonimiseerd.

In kaart brengen websitebezoek
ZZP Zutphen gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ZZP Zutphen gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo worden bijvoorbeeld je inloggegevens onthouden en helpt het om de website goed te laten werken.
Ook maakt ZZP Zutphen gebruik van analytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van ZZP Zutphen verzameld. Hiermee kan ZZP Zutphen de communicatie op de website optimaliseren.
Analytics Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

ZZP Zutphen heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;
• Er een verwerkersovereenkomst tussen J.G.W. Cornegoor (de eigenaar van ZZP Zutphen) en Google is over de Analytics gegevens.
• IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP- adres te herleiden zijn.
• De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
• Er geen profielen van klanten worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

ZZP Zutphen geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.
ZZP Zutphen gebruikt geen tracking-cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

Ook al zijn dit privacy-vriendelijke cookies, je kunt alsnog jouw internetbrowser zo instellen dat deze geen enkel cookie opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail; j.cornegoor@zzpzutphen.nl. Ditzelfde geldt voor het ontvangen van de geregistreerde gegevens en het overdragen van de gegevens aan een andere partij. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot de Privacy Policy aan dit e-mailadres zenden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt ZZP Zutphen je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken, de datum van vandaag en het doel zoals ‘Gegevens inzien ZZP Zutphen’ erop schrijven. Dit ter bescherming van jouw privacy. ZZP Zutphen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen besluiten een onderzoek te starten naar de omgang met jouw persoonsgegevens.

Beveiliging
ZZP Zutphen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de verwerking van de persoonsgegevens te beveiligen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking en om veiligheidsredenen alleen uitgeschreven in het Verwerkingsregister van ZZP Zutphen.
Het risico op misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zijn hiermee tot het uiterste beperkt.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ZZP Zutphen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via e-mail; j.cornegoor@zzpzutphen.nl.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de door Jolanda Cornegoor geëxploiteerde website www.zzpzutphen.nl en e-mailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt ZZP Zutphen geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.
De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.
ZZP Zutphen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.
Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde.
ZZP Zutphen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

Contactgegevens ZZP Zutphen
Naam eigenaar: J.G.W. Cornegoor
Tel. nr.: 06-83919365
E-mail: j.cornegoor@zzpzutphen.nl
Postadres en vestigingsadres: Het Hazenveld 9, 7217 TX  Harfsen
KvK nr.: 68485220