Ritzerveld Management en Coaching – Gidie Ritzerveld Zutphen

Opzetten van initiatieven gericht op kwetsbare groepen in de samenleving

Ritzerveld Management en Coaching heeft passie voor en ervaring in het realiseren van initiatieven. Gidie heeft als people manager/coördinator een uitgebreid aanbod aan diensten. Hij richt zich op o.a. het oprichten van initiatieven voor kwetsbare groepen in de samenleving, geeft workshops over nieuwe werkvelden en ondernemerschap aan Pastoraal werkers en Geestelijk Verzorgers, organiseert expertmeetings over het vluchtelingen/migratie vraagstuk en hij kan ingezet worden als fondsenwerver.

Ik put uit veelvuldige ervaringen als projectleider in Ghana (6 jaar) (West – Afrika) en als coördinator/directeur/directeur bestuurder bij Vluchtelingenwerk (21 jaar). Voor mij staat de aanwezige kennis, expertise en betrokkenheid van medewerkers (al dan niet betaald en of vrijwillig) centraal.

  • Het realiseren van initiatieven waarbij de opbouw van een passend organisatorische setting (o.a. beweging/stichting en of coöperatie) centraal staat.
  • Het realiseren van een passend team voor de uitvoering dat maximaal ondersteund wordt in zijn werkzaamheden met als vast onderdeel regelmatige intervisie bijeenkomsten.

Geven van workshops/coaching

Thema’s: Nieuwe werkvelden – Ondernemerschap – Positionering intra – extramuraal.
Doelgroep: Pastoraal werkers, Geestelijk Verzorgers, Zin – Professionals.

Thema: Deskundigheidsbevordering van (het team van) vrijwilligers.
Doelgroep: Vrijwilligers werkzaam binnen een non-profit initiatief gericht op kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld Stichting Leergeld Zutphen).

Uitvoeren van expertmeetings

Het opzetten en uitvoeren van expertmeetings, waarbij gebruik wordt gemaakt van de scenario methodiek die uitgaat van de reeds aanwezige kennis/ervaring van de deelnemers en samen met hen werk ik toe naar praktische handelingsperspectieven.

Als fondsenwerver

Ik heb inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in het werven van fondsen waarbij ook aandacht is voor de verantwoording van de ontvangen gelden.

Soulfood4you: trainingen rondom Identiteit en groei

Soulfood4you voedt, stimuleert en faciliteert de zoektocht naar een betere versie van jezelf. De training is gericht op persoonlijke ontwikkeling waarin je o.a. leert omgaan met hoge verwachtingen, keuzestress en social media. En je eigen koers gaat bepalen aan de hand van een persoonlijk toekomstplan. Deze training wordt gegeven in samenwerkingsverband met Lea Adriaans. 

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Ritzerveld Management en Coaching
Naam ondernemer:  Gidie Ritzerveld
Komt uit: Zutphen
Tel. nr.: 06-83039005
E-mail: gidie@ritzerveldmanagementencoaching.nl
Website:  www.ritzerveldmanagementencoaching.nl 

Social media:


 
 
 
 
 
OVERZICHT ZZP'ERS

Recensie plaatsen:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *